Elk jaar staat er bij OPA een thema centraal om het programma te kunnen duiden en vakgebieden te verbinden met relevante onderwerpen uit de maatschappij. Begin 2020 werd de wereld even tot stilstand gebracht. Ons leven veranderde ingrijpend: COVID-19 domineert tot op de dag van vandaag nog steeds ons leven. We proberen de draad van ons dagelijkse leven weer op te pakken, maar worden constant geconfronteerd met het feit dat het coronavirus nog niet onder controle is. Hoe gaan we verder?

De manier waarop we leefden en consumeerden is niet duurzaam. De urgentie om de wereld te verbeteren en de kansen om bestaande systemen te veranderen, lijken groter dan ooit. Tegelijkertijd worstelen veel mensen, waaronder veel ontwerpers, met inkomstenderving, uitzichtloosheid en een gebrek aan perspectief. Is het mogelijk om in 2021 de toekomst met positiviteit tegemoet te treden? En om het heden te zien als een nieuw begin, een TABULA RASA?

Om vooruit te kunnen, moeten we niet uitsluitend gefocust zijn op de toekomst. Wat kunnen we leren van (fouten uit) het verleden? En bestaat er eigenlijk wel zoiets als vooruitgang of bewegen we ons in een cyclus? Gaan we juist achteruit? Deze interdisciplinaire avond is een mix van filosofie, wetenschap en ontwerp. De sprekers worden binnenkort bekend gemaakt.